Pengurus (Ebenezer)/ Penolong Pengurus(Jesica)
Alamat:
PEDi BARIO,
Bangunan Ketua-Ketua Masyarakat Bario
Daerah Kecil Bario
Miri
Sarawak
98060
Malaysia
Mudah alih:
0133122011(Ebenezer) / 0105960631(Jesica)
Hantar e-mel. Semua ruangan dengan tanda * adalah diperlukan.