Tarikh       : 26 Jul 2023.

Masa         : 08.00 Pagi - 1.00 Petang.

Tempat     :  Pusat Internet Bario.

Peserta     : 5 komuniti.

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 5 komuniti.

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mempromosi PEDi dan membantu usahawan PEDi untuk menyemak akaun Booking.com dan update perkembangan semasa pelancong.

Aktiviti

Membuka akaun Booking.com dalam website.

Gambar Disini

  

Tarikh       : 21 Jul 2023.

Masa         : 08.00 Pagi - 10.00 Pagi.

Tempat     :  Pusat Internet Bario.

Peserta     : 3 komuniti.

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 3 komuniti.

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mempromosi PEDi dan memberi pendedahan kepada pengguna internet supaya sentiasa berhati-hati semasa berkongsi maklumat di internet

Aktiviti

Berkongsi video dan Slides Powerpoint KDB Oversharing.

Gambar Disini

  

Tarikh       : 7 Jul 2023.

Masa         : 09.00 Pagi - 12.00 Petang.

Tempat     :  Pusat Internet Bario.

Peserta     : 3 komuniti.

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 3 komuniti.

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mempromosi PEDi dan membantu penduduk tempatan melalukan transaksi online secara selamat.

Aktiviti

Berkongsi dan penerangan menggunakan aplikasi online banking.

Gambar Disini

  

Tarikh       : 15 Jul 2023.

Masa         : 09.00 Pagi - 04.00 Petang.

Tempat     :  Pusat Internet Bario.

Peserta     : 6 komuniti.

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 6 komuniti.

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mempromosi PEDi dan mempromosi media baru untuk memudahkan kerja pengumpulan data untuk kegunaan masa hadapan.

Aktiviti

Berkongsi link google form online kepada penduduk tempatan dan pelancong yang hadir semasa Pesta Nukenen 2023.

Gambar Disini

  

Tarikh       : 24 Jun 2023.

Masa         : 08.00 Pagi - 11.00 Pagi.

Tempat     :  Pusat Internet Bario.

Peserta     : 5 komuniti.

Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 5 komuniti.

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mempromosi PEDi dan membantu usahawan untuk memasarkan produk mereka melalui sosial media whatsapp.

Aktiviti

Berkongsi dan penerangan menggunakan aplikasi whatsapp.

Gambar Disini